Kodeks dobre poljoprivredne prakse

 

 

 

Tenderi


15. april 2024.

Naslov: Oglas za izgradnju kuće poljoprivrede u Beranama

Link za preuzimanje dokumenta

Amandman 1

Objavljen: 15. april 2024.

Krajnji rok: 5. jun 2024.

Stanje: otvoreno


15. april 2024.

Naslov: Oglas za izgradnju kuće poljoprivrede u Pljevljima

Link za preuzimanje dokumenta

Amandman 1

Objavljen: 15. april 2024.

Krajnji rok: 4. jun 2024.

Stanje: otvoreno


10. april 2024.

Naslov: Lokalni konsultanti za evaluaciju IPARD aplikacija (šest pozicija)

Link za preuzimanje dokumenta – izgradnja objekata 

Link za preuzimanje dokumenta - prerađivačka industrija

Link za preuzimanje dokumenta – poljoprivredna mehanizacija i oprema

Objavljen: 10. april 2024.

Krajnji rok: 24. april 2024.

Ugovoreno: Goran Mrkela / Milivoje Rogač / Aleksandar Bigović / Dejan Radović / Jovana Kojić / Zoran Karadžić (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora Goran Mrkela

Obavještenje o dodjeli ugovora Milivoje Rogač

Obavještenje o dodjeli ugovora Aleksandar Bigović

Obavještenje o dodjeli ugovora Dejan Radović

Obavještenje o dodjeli ugovora Jovana Kojić

Obavještenje o dodjeli ugovora Zoran Karadžić


3. april 2024.

Naslov: Oglas za izradu projekta za luku Rt Đerane

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 3. april 2024.

Krajnji rok: 17. april 2024.

Stanje: otvoreno


25. mart 2024.

Naslov: Nadogradnja laboratorije na Biotehničkom fakultetu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 25. mart 2024.

Krajnji rok: 10. maj 2024.

Stanje: otvoreno


14. mart 2024.

Naslov: Poziv za štampanje brošure za drugi poziv u okviru MIDAS 2 agroekološke mjere

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 14. mart 2024.

Krajnji rok: 21. mart 2024.

Ugovoreno: Pro file d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


17. januar 2024.

Naslov: Izgradnja kuće poljoprivrede Berane (regionalna kancelarija Direktorata za IPARD plaćanja, Savjetodavne službe MPŠV i UBHVFP u Beranama)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 17. januar 2024.

Krajnji rok: 28. februar 2024. do 10.00 časova

Stanje: ponovoljen oglas


6. novembar 2023.

Naslov: Oglas za tehničku procjenu ribarskih plovila - koča (TO) i plivarica (SP)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 6. novembar 2023.

Krajnji rok: 6. decembar 2023. (produžen)

Ugovoreno: Zoran Božović (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. septembar 2023.

Naslov: Oglas za nabavku ICT opreme (serveri, komunikaciona oprema) za Direktorat za plaćanja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. septembar 2023.

Krajnji rok: 23. oktobar 2023.

Ugovoreno: Core IT d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


6. septembar 2023.

Naslov: Oglas za tehničku kontrolu – reviziju glavnog projekta za Regionalnu kancelariju Direktorata za plaćanja u Pljevljima

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 6. septembar 2023.

Krajnji rok: 21. septembar 2023.

Ugovoreno: Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


24. jul 2023.

Naslov: Nabavka IT opreme za Direktorat za plaćanja, Direktorat za ruralni razvoj i Savjetodavne službe Direktorata za poljoprivredu

Link za preuzimanje dokumenta

Amandman 1

Amandman 2

Objavljen: 24. jul 2023.

Krajnji rok: 02. Oktobar 2023, 10,00 časova

Ugovoreno: DIGIT MONTENEGRO d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


28. mart 2023.

Naslov: Nadogradnja Registra poljoprivrednih gazdinstava i razvoj i integracija poljoprivrednih registara

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 28. mart 2023.

Krajnji rok: 26. maj 2023.

Ugovoreno: Sinergise d.o.o. (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


2. mart 2023.

Naslov: Poziv za štampanje promotivnog materijala za drugi poziv za podršku grantovima u ribarstvu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 2. mart 2023.

Krajnji rok: 17. mart 2023. (produženo)

Ugovoreno: AP Print d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


22. februar 2023.

Naslov: Oglas za tehničku kontrolu – reviziju glavnog projekta za Regionalnu kancelariju Direktorata za plaćanja u Beranama

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 22. februar 2023.

Krajnji rok: 8. mart 2023.

Ugovoreno: Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


21. februar 2023.

Naslov: Oglas za projektovanje i nadzor za izgradnju Regionalne kancelarije Direktorata za plaćanja u Pljevljima

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 21. februar 2023.

Krajnji rok: 7. mart 2023.

Ugovoreno: Konzorcijum “NIK COM-ARHITEKTONIKA” (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


17. februar 2023.

Naslov: Ponovljeni oglas za nabavku elektronske vage sa automatskim ledom i sistemom izvještavanja za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 17. februar 2023.

Krajnji rok: 31. mart 2023.

Ugovoreno: PRIMARK d.o.o. (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


9. decembar 2022.

Naslov: Nabavka elektronske vage za mjerenje za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 9. decembar 2022.

Krajnji rok: 2. februar 2023.

Stanje: ponovljen oglas


2. decembar 2022.

Naslov: Oglas za studiju tržišta za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 2. decembar 2022.

Krajnji rok: 11. januar 2023.

Stanje: Mirta Novak (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


21. novembar 2022.

Naslov: Oglas za nabavku zamjenske ICT opreme

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 21. novembar 2022.

Krajnji rok: 11. januar 2023.

Stanje:  Konzorcijum “DIGIT MONTENEGRO” d.o.o. & NISS d.o.o. (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


5. maj 2022.

Naslov: Razvoj softvera za harmonizovane EU registre

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 5. maj 2022.

Krajnji rok: 20. jun 2022.

Stanje: otkazano


13. april 2022. (ponovljen 9. juna 2022.)

Naslov: Ponovljeni oglas za tehničku kontrolu (reviziju) glavnog projekta nove Fitosanitarne laboratorije na Biotehničkom fakultetu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 13. april 2022.

Krajnji rok: 17. jun 2022.

Stanje:  Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu (Crna Gora)
Obavještenje o dodjeli ugovora

 


24. mart 2022.

Naslov: Strategija ribarstva sa akcionim planom 2023-2028

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. mart 2022.

Krajnji rok: 7. april 2022.

Ugovoreno: Gianluigi Negroni (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


8. februar 2022.

Naslov: Studija tržišne politike za proizvode ribarstva i akvakulture

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 8. februar 2022.

Krajnji rok: 22. februar 2022.

Stanje: otvoreno


21. decembar 2021. ažurirano 12. januar 2022.

Naslov: Oglas za projektovanje i nadzor radova – regionalna kancelarija Berane

Link za preuzimanje dokumenta

Link: Produženje roka za prijavu

Objavljen: 21. decembar 2021.

Krajnji rok: 12. januar 2022. -  produženo do 26. Januara 2022.

Ugovoreno: Konzorcijum “NIK COM-ARHITEKTONIKA” (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. novembar 2021.

Naslov: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2022-2028

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. novembar 2021.

Krajnji rok: 10. decembar 2021.

Ugovoreno: Aleš Krisper (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


24. jun 2021.

Naslov: Strategija razvoja šumarstva 2022 - 2027

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. jun 2021.

Krajnji rok: 29. jul 2021.

Stanje: Otkazano


31. mart 2021.

Naslov: Oglas za angažman uvjeravanja u pogledu računovodstvenih politika za Direktorat za plac´anja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Link za preuzimanje dokumenta 1

Link za preuzimanje dokumenta 2

Objavljen: 31. mart 2021.

Krajnji rok: 14. april 2021.

Ugovoreno: HLB Mont Audit d.o.o., Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora

30. mart 2021.

Naslov: Nabavka opreme za terensku kontrolu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Vekom Mont d.o.o. - Lot1 /Saga CG d.o.o. - Lot2 (Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora:

Lot 1

Lot 2


30. mart 2021.

Naslov: Nabavka radne odjeće za terensku kontrolu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Vatrooprema d.o.o, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


30. mart 2021.

Naslov: Nabavka zaštitne opreme vezano za COVID 19

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 30. mart 2021.

Krajnji rok: 21. april 2021.

Ugovoreno: Galenika Magmasil d.o.o (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora5. mart 2021.

Naslov: Nabavka promotivnog materijala za podršku grantovima za ribarstvo

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 5. mart 2021.

Krajnji rok: 12. mart 2021.

Ugovoreno: IVPE doo (Cetinje, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora

12. februar 2021.

Naslov: Oglas za ex-ante evaluaciju IPARD III i evaluaciju IPARD II programa

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 12. februar 2021.

Krajnji rok: 26. februar 2021.

Ugovoreno: Ecorys Hrvatska d.o.o (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. januar 2021.

Naslov: Oglas za angažman uvjeravanja (eksterna revizija IT) za Direktorat za plaćanja, MPŠV

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. januar 2021.

Krajnji rok: 9. februar 2021.

Ugovoreno: Ernst & Young d.o.o. (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora18. januar 2021.

Naslov: Oglas za procjenu registara u okviru MPŠV i njihova harmonizacija

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 18. januar 2021.

Krajnji rok: 17. februar 2021.

Ugovoreno: Aleš Krisper (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora

12. januar 2021.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za procjenu uvođenja livada i pašnjaka u okviru SIZEP-a i odabir agro-ekoloških mjera

Link za preuzimanje dokumenta

Objašnjenje

Objavljen: 12. januar 2021.

Krajnji rok: 5. februar 2021.

Ugovoreno: Konzorcijum Agriconsulting Europe S.A. i Perun Technologies DOEEL (Belgija/Sjeverna Makedonija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


3. decembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za uređivanje IPARD priručnika

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 3. decembar 2020.

Krajnji rok: 17. decembar 2020.

Stanje: Otkazano


27. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za Biotehnički fakultet, Univerzitet Crna Gora

Link za preuzimanje dokumenta

Amandman 1

Objavljen: 27. novembar 2020.

Krajnji rok: 11. decembar 2020.

Ugovoreno: Agroauto d.o.o. (lot 1 i 2), Podgorica / Enovitis d.o.o. (lot 3 i 4), Podgorica   

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijske opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. novembar 2020.

Krajnji rok: 25. novembar 2020.

Ugovoreno: Striver d.o.o., Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. novembar 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ICT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Link za preuzimanje dokumenata

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. novembar 2020.

Krajnji rok: 25. novembar 2020.

Ugovoreno: Kastex d.o.o., Podgorica  

Obavještenje o dodjeli ugovora


1. oktobar 2020.

Naslov: Oglas za izgradnju pontona za vez novog inspekcijskog plovila u okviru Instituta za biologiju mora

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 1. oktobar 2020.

Krajnji rok: 21. oktobar 2020.

Ugovoreno: Omorika Montenegro, doo (Herceg Novi, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


4. avgust 2020.

Naslov: Oglas za studiju Kuće voća

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 4. avgust 2020.

Krajnji rok: 8. septembar 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Notitia d.o.o. i Adriatic Bridge Partners d.o.o., Zagreb (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


31. jul 2020.

Naslov: Oglas za tehničku kontrolu geoloških istraživanja - Rt Đeran, Ulcinj

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 31. jul 2020.

Krajnji rok: 8. septembar 2020.

Ugovoreno: Ground Engineering, doo (Nikšić, Crna Gora)

Obavještenje o dodjeli ugovora


29. maj 2020.

Naslov: Oglas za atlas medonosnog bilja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 29. maj 2020.

Krajnji rok: 22. jun 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Univerzitet Beograd, Fakultet za šumarstvo; Univerzitet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet; Mapsoft d.o.o. Beograd; Project Advisory Group d.o.o. Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. maj 2020.

Naslov: Oglas za sektorske studije za Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. maj 2020.

Krajnji rok: 22. jun 2020.

Ugovoreno: SEEDEV, doo (Srbija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


06. maj 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radne odjeće

Link za preuzimanje dokumenata

Objavljen: 06. maj 2020.

Krajnji rok: 18. maj 2020.

Ugovoreno: BT COMPANY doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


04. maj 2020.

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje promotivnog materijala i kliritnih tabli

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 04. maj 2020.

Krajnji rok: 11. maj 2020.

Ugovoreno: LUX PRINT doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


14. april 2020.

Naslov: Oglas za veterinarski informacioni sistem

Link za preuzimanje:

Dokument 1

Dokument 2

Objavljen: 14. april 2020.

Krajnji rok: 16. jun 2020.

Ugovoreno: konzorcijum: Opera s.r.l. i Icentic soft d.o.o.

Obavještenje o dodjeli ugovora


26. mart 2020.

Naslov: Oglas za istrazivanje trzista

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 26. mart 2020.

Krajnji rok: 09. april 2020.

Ugovoreno: Konzorcijum Notitia d.o.o. i Adriatic Bridge Partners d.o.o.

(Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. mart 2020.

Naslov: Oglas za saradnika u ribarstvu

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. mart 2020.

Krajnji rok: 03. april 2020.

Ugovoreno: g-đa Nađa Vušurović, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


24. februar 2020.

Naslov: Oglas za konsultanta za definisanje pravne pozicije Direktorata za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 24. februar 2020.

Krajnji rok: 09. mart 2020.

Ugovoreno: g-din Jožko Fornazarič (Slovenija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


20. decembar 2019.

Naslov: Oglas za poziciju menadžera MIDAS 2 projekta

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 20. decembar 2019.

Krajnji rok: 13. januar 2020.

Ugovoreno: g-đa Gorica Radulović, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. novembar 2019.

Naslov: Oglas za izradu biznis plana, saradnju i akreditaciju fitosanitarne laboratorije

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. novembar 2019.

Krajnji rok: 03. decembar 2019.

Ugovoreno: EURECNA SpA (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


21. oktobar 2019. 

Naslov: Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje priručnika

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 21. oktobar 2019. 

Krajnji rok: 28. oktobar 2019. 

Ugovoreno: LUX PRINT doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


15. oktobar 2019.

Naslov: Lokalni specijalista za pitanja iz oblasti građevinarstva za IPARD aplikacije (Procjena troškova građevinskih radova i materijala) (part-time)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 15. oktobar 2019.

Krajnji rok: 29. oktobar 2019.

Ugovoreno: g-din Goran Mrkela, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


15. oktobar 2019.

Naslov: Lokalni specijalista za evaluaciju opravdanosti troškova za IPARD aplikacije (Procjena troškova poljoprivredne mehanizacije i opreme za sektor
mljekarstva) (part-time)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 15. oktobar 2019.

Krajnji rok: 29. oktobar 2019.

Ugovoreno: g-đa Dušica Radonjić, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


14. oktobar 2019.

Naslov: Oglas za razvoj biznis plana za uspostavljanje održivog sistema upravljanja nus-proizvodima životinjskog porijekla (ABP)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 14. oktobar 2019.

Krajnji rok: 11. novembar 2019.

Ugovoreno: OPERA SRL (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. avgust 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za razvoj plana oporavka u slučaju nepogoda (Disaster Recovery Plan) i nastavka poslovanja za Direktorat za plac´anja (IPARD Agencija)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. avgust 2019.

Krajnji rok: 04. septembar 2019.

Ugovoreno: g-din Boštjan Ključevšek (Slovenija).

Obavještenje o dodjeli ugovora


19. avgust 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za tehničku podršku veterinarskom informacionom sistemu i dalja podrška identifikaciji i registraciji životinja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 19. avgust 2019.

Krajnji rok: 04. septembar 2019.

Stanje: otvoreno


23. jul 2019. 

Naslov: Nabavka namještaja za Kuću poljoprivrede u Bijelom Polju 

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 23. jul 2019.

Krajnji rok: 02. septembar 2019.

Ugovoreno: DR TRADE doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


11. jul 2019.

Naslov: Oglas za konsultantsku kuc´u za pripremu procjene uticaja na životnu sredinu (ESIA) za novu ribarsku luku na Velikoj plaži (Ulcinj)

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 11. jul 2019.

Krajnji rok: 26. jul 2019.

Ugovoreno: Konzorcijum ROGAN ASSOCIATES S.A. / PASECO S.P LTD (Grčka)

Obavještenje o dodjeli ugovora


08. jul 2019.

Naslov: Oglas za eksperta za Monteorganiku

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 08. jul 2019.

Krajnji rok: 23. jul 2019.

Ugovoreno: BUREAU VERITAS CROATIA doo (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


03. jul 2019.

Naslov: Nabavka kancelarijskog namještaja za Tehnopolis

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 03. jul 2019.

Krajnji rok: 17. jul 2019.

Ugovoreno: WAS-DESIGN doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. jun 2019. 

Naslov: Nabavka kancelarijske IT opreme za Kuću poljoprivrede u Bijelom Polju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. jun 2019.

Krajnji rok: 12. jul 2019.

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica


25. jun 2019. 

Naslov: Oglas za specijalistu za ribarstvo MIDAS 2 projekat

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. jun 2019.

Krajnji rok: 03. septembar 2019.

Stanje: otvoreno


30. april 2019. 

Naslov: Nabavka ICT opreme za Kuću poljoprivrede na Sjeveru

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 30. april 2019.

Krajnji rok: 04. jun 2019.

Ugovoreno: DIGIT MONTENEGRO doo, Podgorica

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. april 2019. 

Naslov: Oglas za nabavku opreme za akvarijum u okviru Instituta za biologiju mora

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. april 2019.

Krajnji rok: 14. jun 2019.

Ugovoreno: PANAQUE – SRL (Italija)

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. april 2019. 

Naslov: Oglas za nabavku vozila za savjetodavne sluzbe

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 25. april 2019.

Krajnji rok: 13. jun 2019.

Ugovoreno: ALLIANCE doo, Podgorica

10. april 2019.

Naslov: Oglas za nabavku plovila

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 10. april 2019.

Krajnji rok: 30. maj 2019.

Ugovoreno: BRODOGRADNJA PIČULJAN doo (Hrvatska)

Obavještenje o dodjeli ugovora


25. mart 2019.

Naslov: Radovi na kući poljoprivrede u Bijelom Polju

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 25. mart 2019.

Krajnji rok: 09. maj 2019.

Ugovoreno: ROAMING MONTENEGRO doo, Nikšić

18. mart 2019.

Naslov: Nabavka aluminijumskih plovila, prikolica, motora i solarnog napajanja

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen: 
18. mart 2019.

Krajnji rok: 
08. april 2019.

Ugovoreno
: OPREMA doo, Podgorica


14. mart, 2019.

Naslov: Nabavka lab opreme za Tehnopolis

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen:
14. mart 2019.

Krajnji rok:
03. april 2019.

Ugovoreno
: DONAU LAB doo (Lot1)/ BIOMEDICA MP doo (Lot2), Srbija

Obavještenje o dodjeli ugovora Lot 1

Obavještenje o dodjeli ugovora Lot 2


07. mart, 2019.

Naslov: Nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Savjetodavnih sluzbi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Link za preuzimanje dokumenta

Objavljen:
07. mart 2019.

Krajnji rok:
14. mart 2019.

Ugovoreno: 
KASTEX doo, Podgorica


15. februar 2019. 

Naslov: Ponuda za stampanje materijala mjere direktne podrške MIDAS 2

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 15. februar 2019. 

Krajnji rok: 22. februar 2019. 

Ugovoreno: PRO FILE doo, Podgorica

09. februar 2019. 

Naslov: Arhitektonska kompanija za pripremu glavnog projekta i vršenje poslova nadzora na građevinskim radovima na novoj Fitosanitarnoj laboratoriji  
Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 09. februar 2019. 

Krajnji rok: 25. februar 2019. 

Ugovoreno: ING-INVEST doo, Danilovgrad


08. februar 2019.

Naslov: Nabavka ICT opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 08. februar 2019. 

Krajnji rok: 22. februar 2019. 

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica


18. januar 2019.

Naslov: Nabavka dvogleda i GPS uređaja za Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Agenciju za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 18. januar 2019. 

Krajnji rok: 01. februar 2019. 

Ugovoreno: G TECH doo, Podgorica (Lot1) / UNA doo, Podgorica (Lot2)


12. decembar 2018.

Naslov: Izrada elektronskog sistema za upravljanje dokumentima

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 12. decembar 2018. 

Krajnji rok: 23. januar 2019. 

Ugovoreno: Konzorcijum “B-ONE doo/E-SMART SYSTEMS doo/SMART TECH doo”, Podgorica


05. decembar 2018.

Naslov: Nabavka opreme / radne odjeće za kontrolu na terenu za Savjetodavne službe i za Agenciju za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. decembar 2018. 

Krajnji rok: 18. decembar 2018. 

Ugovoreno: BALCAN TACTICAL COMPANY doo, Podgorica


05. decembar 2018.

Naslov: Nabavka 4 x 4 pick up vozila za Direktorat za plaćanje

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. decembar 2018. 

Krajnji rok: 16. januar 2019. 

Ugovoreno: OSMANAGIC CO doo, Podgorica


16. novembar 2018.  

Naslov:    Šoping / Nabavka opreme za uzorkovanje i hlađenje uzoraka sirovog mlijeka

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 16 novembar 2018. 

Krajnji rok: 30. novembar 2018. 

Ugovoreno: Danlab doo, Podgorica


08. novembar, 2018. 

Naslov: Konsultant za finalnu evaluaciju MIDAS projekta

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 08. novembar 2018. 

Krajnji rok: 22. novembar 2018. 

Ugovoreno: g-đa Ana Efremova (Makedonija)


05. novembar, 2018. 

Naslov: Priprema biznis plana, modela saradnje i akreditacija za fitosanitarnu laboratoriju

Link za preuzimanje dokumenta 

Objavljen: 05. novembar 2018. 

Krajnji rok: 30. novembar 2018. 

Stanje: otvoreno